STATIONEN

Stationshuset i Sjövik

   Sjövik blev vändstation för lokaltrafiken när den kom igång omkring år 1919

Vid ett party i trafikchefen John Nyströms villa i Björboholm, berättade den nya ägaren att han hittat handlingar på vinden som visade att Björboholm var påtänkt som ändstation för lokaltrafiken, men att sommarfolket i Björboholm protesterade, de tyckte att loken rök och väsnades alldeles förskräckligt.


Sjöviks station på senare tid, här har vi kvar biblioteket, och lokal för olika föreningsmöten


Sverigeleden passerar förbi, för alla cykelintreserade, här kan man också (tanka upp) pumpa däcken


Här på torget anordnas en trevlig Torgdag som Föreningen Sjövik har varje år

Copyright © All Rights Reserved