BRANDSTATION

ÖSTAD BRANDSTATION


Byggnaden uppfördes 1949 som brandstation, men verksamheten lades enligt

uppgift ned redan på 1950-talet. Brandstationen fungerade en bra bit in på -60 talet, då

frivilliga tog över den.


På 1940 talet låg här i slänten spruteboa, som fungerade som reserv av vatten vid

mindre bränder i området


Foto och text: Thomas Svensson