KYRKAN

             Foto: Thomas Svensson 2021

Gamla Östads Kyrka

 Den gamla Östads Kyrka uppfördes år 1690. Den blev 255 år tills den brann ner en vinterdag 1945. Den tidigare kyrkan lär enligt traditionen också brunnit i slutet av 1600-talet. Man vet inte om murarna datera sig från denna eller kanske från medeltiden. Mycket tyder på att murarna är äldre än 255 år. Trätaket som var klätt med tegel var emellertid från 1690-talet. Tornet är uppfört omkring år 1770. Kyrkan hade två klockor vars malm delvis kunde användas till klockor i den nya kyrka som byggdes efter branden. Altartavlan, föreställande ” Den Korsfäste ” är en målning av Ross, som daterar sig från omkring år 1700 och kunde föras ut vid branden. En kopia av altartavlan finns i Öjareds Kapell.

Mycket av inventarierna kunde räddas, tack vare en att många frivilliga ställde upp, trots det ymniga regnet av gnistor och bränder. Läktarbröstet med de vackra apostlabilderna hann man tros alla ansträngningar inte få ut innan risken för nedstörtande tak blev för stor. Omedelbart efter branden började man planera för en ny Kyrka, som preliminärt planerades att vara klar redan samma år.


       

Foto: Thomas Svensson 2021

Efter branden den 4 januari 1945


Troligen antändes kyrkan av en gnista från rökgången. Det var kall väderlek dagen före branden då man hållit högmässa och fått elda ganska kraftigt i kaminen för att inte menigheten skulle frysa. Rökgången hade nyligen kontrollerats, men man hade inte då funnit något anmärkningsvärt. En förbipasserande hade vid sjutiden upptäckt att lågor slog ut från yttertaket framme vid koret där skorstenspipan var belägen. Kyrkoherde Eckerdal underrättades omedelbart, samtidigt som Alingsås och Östads frivilliga brandkår alarmerades som kom först till platsen med sin motorspruta. Kyrkoherden och kantor Lillieström skyndade upp i tornet och hann klämta med klockorna några minuter innan den kvävande röken tvingade ner dem


  Församlingsborna och kyrkoherden hjälptes åt att rädda så mycket som möjligt innan taket hotade rasa ner. Det mesta fick man ut, men predikstolstaket och läktarkransen med apostla-bilderna måste man lämna. Lågorna förtärde även kistorna i tre gravkor under kyrkan. Dom två klockorna i tornet rasade ner och malmen smälte. En del av den nedsmälta malmen användes till dom nya klockorna som tillverkades till återuppbyggnaden av den nya kyrkan som man genast började planera för


  När Alingsås brandkår vid halv 8-tiden kom till platsen var kyrkans tak helt övertänt. Kyla och snö försvårade släckningen, problem uppstod med vattenförsörjningen, och även motorsprutan krånglade, och detta var troligen anledningen till att inte tornet med klockorna kunde räddas. Kyrkoherden gav i tidningsintervju sitt erkännande till båda stora och små församlings-medlemmar för den insatts de gjorde under räddningsarbetet


Östads kyrkokör (sångförening) 1900