SKOLAN
Östad Lärarbostad
20201122_205826


Östad Folkskola


Östad, socken i Ale härad i Västergötland, pastorat i Ale och Vättle kontrakt av Göteborgs stift   


Östad socken nämns första gången i skrift år 1401 och namnet skrevs då Ödhestadum


  Före storskiftet var gårdarna i Östad by samlade i en klunga söder om kyrkan. Mitt i  byn fanns en öppen plats, by torget, med en gemensam brunn. Där låg också den s k halfstenen, där byamännen höll sina stämmor. Stenen slogs sönder 1898 och användes till stenfot vid tillbygge av   folkskolan.   


  Följden av storskiftet blev att man byggde nya bostadshus. Alla husen är av samma typ, men storleken varierar. Östad gästgivaregård var Gategården. Bönderna i  Österbyn, Västerbyn, Sjötorps och kullens rotar var skyldiga att hålla ca 40 hästar. En skjutssticka sändes till den som stod i tur att köra.