Östad historik

VÄLKOMMEN TILL MIN HEMSIDA 2024


Jag är född och uppvuxen i Östad, och vill visa i bild och text hur Östad by såg ut på den gamla tiden

Jordbruket var den styrande faktorn till att folket i byn kunde satsa på hantverksjobb som smed, mjölnare, skräddare, snickare, mejeri, sågverk m.m

Hagströms lanthandel startade 1905 och hade det mesta som man behövde på den tiden, så sent som 1993 revs det gamla magasinet och ett nytt byggdes ut med källare. Även i dag handlar byborna i lanthandeln. Brandstationen övertogs av frivilliga bönder som skötte detta jobb frivilligt för annars skulle den läggas ned. Även fisket i sjön Mjörn var av betydelse. Telefonväxeln i Östad by sköttes av 3 personer. År 1900 invigdes järnvägen som fick stor betydelse för bygden. Vid skidföre i skogarna, kunde flera hundratal ta tåget från Göteborg till Sjövik station och få frisk luft. Även gods till utlandet med järnväg förekom.


Rörelse i trakten:  Gästgiveriet Rydbom, Posten Foglaryd,  Foglaryd och Ericsson såg, Cykelverkstad, elektriker, plåtslagare, taxirörelse m.mGamla Stora Lundby kommun

Vi har samlat bilder från Anten i norr till Bergum i söder

Genom ett bra samarbete med Gråbo har vi en stor samling dokument med bilder och texter att visa

Även cirklar har  vi haft, för att få fram texter till bilderna och samkört, "Bilder berättar"kvällar

Östad delen består av Anten, Brobacka, Sjövik och Östad

Gråbo delen består av Gråbo, Stannum, och YtterstadHembygdsföreningar som tillsammans med vår förening bildar Hembygdsnätet


Alingsås Hembygdsförening www.alingsashembygdsforening.se

Bjärke Hembygdsförening www.bjarkehembygdsforening.se

Hemsjö Hembygdsförening www.hemsjobygden.se

Långareds Hembygdsförening www.langared.se

Ödenäs Hembygdsförening www.hembygd.se/odenas

Östads Hembygdsförening www.hembygd.se/ostad

Gråbo Hembygdsförening www.storalundbyhf.se


Vi samarbetar med Alingsås och Lerums kommun

samt Studieförbundet Vuxenskolan


Thomas Svensson