HEMBYGDSSTUGAN
Vedspis
Stugan5

Foto: Thomas Svensson

Hembygdsgården är belägen vid Östad skola på bortre delen av skolgården. Skolan ligger i direkt anslutning till väg 190

Brödbak i stugan

Som tradition bakas det till valborgsafton. Vi tänder brasan vid församlingshemmet kl 20.00.


Östad kören sjunger in våren och flaggan halas, därefter samlas vi i församlingshemmet för att umgås med musik, lotterier, kaffe m.m.