POSTEN I BYN

1875-1899

Foglaryd, poststationen existerade mellan åren 1875 och 1899

Från år 1900 flyttade Posten ner till Sjöviks station i samband med att Järnvägen invigdes

Detta hus tillhörde Foglaryd och var då post, huset låg utanför bygatan, men flyttades ner

Foto: Thomas Svensson

Foto: Henrik Gustavsson

POSTEN

År 1900 var ett viktigt år för Sjövik. Sjövik fick sitt namn det året. Järnvägen startade och övertog samtidigt Posten som tidigare funnits i bl.a. Foglaryd. Byggnation och verksamheter kom igång och Sjövik präglades av en stor optimism ända fram till järnvägsnedläggelsen år 1967. Då lades trafiken mot Göteborg ner.


1970 var det dags för trafiken mot Gårdsjö, den 27 mars i år var det dags för posten att läggas ner och stationshusets ursprungliga användningsområde är borta. Under tiden järnvägen fungerade var järnvägsföreståndaren också poststationsföreståndare. Den siste av dem var Bengt Bohlin som kom till Sjövik i slutet av år 1956, han hade kvar denna tjänst till den slutliga järnvägsnedläggelsen.

1970 blev Ruth Bohlin poststationsföreståndare. Denna tjänst övertogs i okt 1971 av Ruth Andersson/Brovall från Anten.


Sedan 1983 har det ju varit Maud Palm som varit poststationsföreståndare. Det känns vemodigt att inte längre kunna uträtta sina postärende på hemmaplan. Visst känner man sig diskriminerad. Var finns solidariteten med glesbygden, det handlar ju inte bara om det rent praktiska. Det var roligt att gå till posten där man alltid blev så vänligt bemött och nästan alltid träffade någon bekant som man kunde växla några ord med. Den sociala funktionen som posten hade var också viktig och visst borde vi ha råd. däremot tycker jag inte vi har råd att nedrusta landsbygden. Den är viktig för kommande generationer.