AFFÄREN

1949

Hagströms lanthandel i Östad by


Affären startade år 1905. Stig Hagströms Dodge, årsmodell 1937, utanför ägarens affär

Sonen som fortfarande driver rörelsen trodde bilden var tagen år 1949


Hagströms affär 1920-talet


 Vid landsvägen under Åsens lummiga grönska ligger lanthandeln i Östad by med hästestång och silletunna utanför. Det är 20-talet och bilismen är antågande. En automobil är framkörd för tankning. Det sker med självfall från bensinfatet på stenmuren vid landsvägskanten


Affärens utemagasin

Där förvarades allt från fotogen, sill, olja, spik m.m.

År 1993


Bygdes affären om, det gamla magasinet revs, och affären fick då större lokal plus källare.Foto och text: Thomas Svensson

Copyright © All Rights Reserved