BRANDSTATION

ÖSTAD BRANDSTATION


Byggnaden uppfördes 1949 som brandstation, men verksamheten lades enligt uppgift ned redan på 1950-talet.

Brandstationen fungerade en bra bit in på -60 talet, då frivilliga tog över den.

På 1940 talet låg här i slänten spruteboa, som fungerade som reserv av vatten vid mindre bränder i området.


Foto och text: Thomas Svensson


Copyright © All Rights Reserved